Vítáme Vás na stránkách Archeologického ústavu FF JU. Ústav vznikl 1. 4. 2006.

 

Ředitel ústavu: Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Sekretariát ústavu: Jana Kryeziu   e-mail

Akademičtí pracovníci
Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Mgr. Jan John, PhD.
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Externí pracovníci:
PhDr. Pavel Břicháček
PhDr. Miloš Drda, CSc.
RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D.
PhDr. Jan Michálek
Ing. Eva Talarovičová
PhDr. Petr Zavřel

 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
tel.: 387 774 891, 387 774 898

 

Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ
UNIVERZITA

 

Nařízení ředitele Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, kterým se upravují minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu

Archeologická praxe studentů 2009

Nová publikace doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc. "Středověké cihlářství"

Navazující magisterské studium archeologie - informace o novém studijním oboru

  
 
 
Zpět na začátek

design by H A L A M A
webmaster Jan Pokorný